[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=xyqYdI6ibR4 270 210]

2011 Euroleague Women’s Champion